Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
ตัวแทนจำหน่าย
dealer
ภาคใต้
79/7 ถนนพัฒนาการดูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

  Phone: 082 439 6150, 081 898 9871
  Email: nichanan.pj@gmail.com, tawan_sun24@hotmail.com, aekkapong.panlawan.cve@gmail.com
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนชุมแสง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

Phone: 074-432-812-3
Email: s2000.ranbuild@gmail.com
192/5 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง อ.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

Phone: 081- 396-3875
Email: a.lieng@hotmail.com