Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
ตัวแทนจำหน่าย
dealer
ภาคอีสาน
123 หมู่บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

Phone: 043-851642-4
Email: nxnp@hotmail.com
466/3 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 Phone: 098-656-4535
Email: kapbuilder18@gmail.com
1409 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

Phone: 081-642-1063
Email: b.c.a.engineers@hotmail.com
ถนนมิตรภาพ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

Phone: 084 458 5523, 093 323 8382
Email: engineeringhouse.udon@gmail.com