Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
ตัวแทนจำหน่าย
dealer
บริษัท แค็ป บิลเดอร์ จำกัด
466/3 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 Phone: 098-656-4535
Email: kapbuilder18@gmail.com