Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
กิจกรรม
masthead-activities
Ranbuild Dealer Meeting 2015
Date: 15 มี.ค., 2015

 P1010167

  • ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2015 ที่ผ่านมา Ranbuild ได้เรียนเชิญผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Dealer Meeting 2015 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ณัฐวรรธน์  ปภาเทพ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ชัยภูมิที่ดีของการก่อสร้างอาคาร” และทีมงาน Ranbuild ได้นำเสนอภาพรวมของผลงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงสินค้าใหม่และนโยบายด้านการขาย การบริหารช่องทาง และการตลาด ตลอดจนเรื่อง Supply Chain สำหรับปี 2015
  • หลังจบการสัมนา Ranbuild ได้นำ ผู้แทนจำหน่าย เข้าเยี่ยมชม สนามแบดมินตัน บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท ที่สร้างด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูป Ranbuild  โดยบริษัท วีบีอาร์โมดูลาร์ สตีล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
  • นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องชัยภูมิที่ดีของการก่อสร้าง นโยบายของ Ranbuild ในปี 2015 แล้ว ผู้แทนจำหน่ายยังได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งการขาย การก่อสร้าง ทัศนคติในการทำธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ Ranbuild เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป