Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
กิจกรรม
masthead-activities
วีบีอาร์ โมดูลาร์ ออกบูทชั้น 1 โซนพลาซ่า โรบินสัน จ. ราชบุรี
Date: 10 พ.ย., 2014

VBR - Booth Robison Ratchaburi 7-9.11.14

บริษัท วีบีอาร์ โมดูลาร์ สตีล จำกัด เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 57 ผู้แทนจำหน่ายอาคารเหล็กสำเร็จรูป Ranbuild จังหวัดราชบุรี จัดบูทประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชั้น 1 โซนพลาซ่า ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ. ราชบุรี