Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
กิจกรรม
masthead-activities
บริษัทแค็ป บิลเดอร์ จัดบูทประชาสัมพันธ์ ในงานคืนสู่เหย้าฯ สมาคมศิษย์เก่าอุดรพิทยา ประจำปี 2557
Date: 06 ธ.ค., 2014

KAP Builder -Booth in Udon Pitaya Reunion 5.12.14

บริษัทแค็ป บิลเดอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 57 ผู้แทนจำหน่ายอาคารเหล็กสำเร็จรูป Ranbuild จังหวัดอุดรธานี จัดบูทประชาสัมพันธ์ ในงานคืนสู่เหย้าและเตะฟุตบอลการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าอุดรพิทยา ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดร พิทยา จ. อุดรธานี